Please Log In. 
HomeCalendarFAQSearchMemberlistUsergroupsRegisterLog in

Share
 

 Dịch thử cái này coi

Go down 
AuthorMessage
salem
Red ruby hole
Red ruby hole
salem

Tổng số bài gửi : 365
Join date : 2009-06-23

Dịch thử cái này coi Empty
PostSubject: Dịch thử cái này coi   Dịch thử cái này coi AS-ALARM.iconFri Jul 03, 2009 9:55 pm

1.Он обнаружил, дети Тханг он ... Vai несколько плиток на Тханг его ... Сидя в машине, что они Тханг обнять ... Хотя он не видит, в остальное время года вы видите это ... он говорит, что с ним ... Он здесь не говорю đắng как острое ... но Дисе МВД EM здесь ... Питание, как дети (!), что ... Ребенка он отправить ее здесь ... (где он находится не здесь) =.=

2.그 는 아이가 찾았을 때 ... 를 밟아 몇 타일 그것 ... 자동차가 그들의 포옹 thang에서 놀다니 ... 그는 당신에게 그것을 볼 수 있지만 올해의 나머지는 볼 수없는 ... 그는 그와 함께했다 ... 그는 매운 đăng 디제이처럼 말도 안 ... 하지만 표시 미아 안에 디제이 ... 아이로 식 (!)가 ... 어린이 그가 보내나요 디제이 ... (어디 여기) =.=입니다

3.He found the children it ... Vai a few tiles to the it ... Sitting in the car that they hug ... Although he does not see the rest of the year you see it ... he said it with him ... He not say like it spicy ... but the dis mia ... meals as the children (!) that ... Child does he send it đấy ... (Where he is not here) =

4.वह बच्चों को यह पाया ... i करने के लिए कुछ टाइल्स को यह ... कार है कि वे आलिंगन thằng में बैठे ... हालांकि वह तुम्हें देख वर्ष के बाकी देखना नहीं है ... वह उसके साथ ही कहा था ... वो पसंद मसालेदार đắng नहीं कह ... लेकिन dis मिया उन्हें ... बच्चों को भोजन के रूप में (!) है कि ... वह बच्चे को भेजना है यह đấy ... (वह कहाँ यहाँ नहीं) =.= है

5.彼は子供たちがthằngが見つかりま� �た...ヴァイ族には、いくつかのタイ� ��は、そ ...クルマは抱擁に座っ...彼はそれを� �、その年の残りを見ていないとして� ��る... ...彼は彼と彼のようなスパイシーな� �言わない ...ミア日が表示...子供の食事(! )は、 ...彼はそれを送る子供 ... (ここで彼はここ) =.=です

6.Er fand die Kinder es ... Vai ein paar Steine auf die es ... Sitzen im Auto, dass sie umarmen ... Obwohl er nicht sehen, den Rest des Jahres sehen Sie es ... Er sagte, es mit ihm ... Er đây đang nicht sagen, wie sie scharf ... aber die DIS mia em ... Mahlzeiten wie die Kinder (!), dass ... Kind hat er senden đây ... (wo er nicht hier ist) =.=

7.Il a trouvé les enfants il ... Vai quelques tuiles à la il ... Assis dans la voiture qu'ils hug ... Bien qu'il ne voit pas le reste de l'année, vous le voyez ... il l'a dit avec lui ... Il a pas dit đây đang comme épicée ... mais le dis mia em ... repas que les enfants (!) que ... Enfant peut-il envoyer đây ... (Si il n'est pas ici) =.=

8.他 发现它的孩子升...奥钢联几瓦到塘它.. .坐在车里,他们拥抱塘...虽然他并不� ��为在今年余下的你看到它...他说,他 ...他没有透露注册đấy喜 欢辣...但病米娅时间đấy ...外出的子女( ! )的...孩子,他把它 ... (如果他不在这里) =.=

9.Ha trovato che i bambini tháng ... Vai a pochi piastrelle al thang è ... Seduti in macchina che thang abbraccio ... Sebbene egli non vedere il resto dell 'anno si vede ... ha detto che con lui ... E non dire đây đắng piace piccante ... ma la mia em đây dis ... pasti come i bambini (!) che ... Bambini egli trasmette đây ... (Se non è qui) =.=

10.end

Dịch đúng anh thưởng
Back to top Go down
View user profile
$had3
Adminxiteen
Adminxiteen
$had3

Tổng số bài gửi : 806
Join date : 2009-06-08
Đến từ : Củ Chi

Dịch thử cái này coi Empty
PostSubject: Re: Dịch thử cái này coi   Dịch thử cái này coi AS-ALARM.iconFri Jul 03, 2009 9:57 pm

Của tao hiện ra hàng lọat ô vuông =.=

_________________
Dịch thử cái này coi 3063504a0868ba72fe2
Back to top Go down
View user profile http://9ams.friendhood.net
salem
Red ruby hole
Red ruby hole
salem

Tổng số bài gửi : 365
Join date : 2009-06-23

Dịch thử cái này coi Empty
PostSubject: Re: Dịch thử cái này coi   Dịch thử cái này coi AS-ALARM.iconFri Jul 03, 2009 9:58 pm

Ô vuông nào cơ?
Back to top Go down
View user profile
Jayden Hudson
Rìu chiến vàng chấm
Rìu chiến vàng chấm
Jayden Hudson

Tổng số bài gửi : 237
Join date : 2009-06-09
Đến từ : Los Angeles, CA

Dịch thử cái này coi Empty
PostSubject: Re: Dịch thử cái này coi   Dịch thử cái này coi AS-ALARM.iconFri Jul 03, 2009 11:00 pm

Của t hiện ra 3 loạt ô vuong. T nghĩ ở nhữg chỗ đó là tiếg trug, tiếg nhật và tiếg hàn.

Cái này có lẽ chỉ là 1 đoạn văn tiếg việt đem ra google translate thành 9 tiếg khác nhau.
Back to top Go down
View user profile http://linker173.deviantart.com
$had3
Adminxiteen
Adminxiteen
$had3

Tổng số bài gửi : 806
Join date : 2009-06-08
Đến từ : Củ Chi

Dịch thử cái này coi Empty
PostSubject: Re: Dịch thử cái này coi   Dịch thử cái này coi AS-ALARM.iconFri Jul 03, 2009 11:21 pm

tao Dịch thử nhé:
Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt Đỵt Đjt

_________________
Dịch thử cái này coi 3063504a0868ba72fe2
Back to top Go down
View user profile http://9ams.friendhood.net
Jayden Hudson
Rìu chiến vàng chấm
Rìu chiến vàng chấm
Jayden Hudson

Tổng số bài gửi : 237
Join date : 2009-06-09
Đến từ : Los Angeles, CA

Dịch thử cái này coi Empty
PostSubject: Re: Dịch thử cái này coi   Dịch thử cái này coi AS-ALARM.iconFri Jul 03, 2009 11:45 pm

Anh tìm thấy các em nó ... Vai kề vai với nó ... Ngồi trong xe mà họ ôm nhau ... Mặc dù anh ta không nhìn thấy phần còn lại của năm mà bạn nhìn thấy nó ... Ông nói nó với anh ta ... Ông đã không nói như nó cay ... nhưng dis mia ... bữa ăn như là trẻ em (!) mà ... Trẻ em hiện ông gửi nó đấy ... (Nơi anh ta không phải là ở đây)

=.=
thực sự đ' có ý ng~ gì cả
Back to top Go down
View user profile http://linker173.deviantart.com
RaldHellscream
Blue Dragon
Blue Dragon
RaldHellscream

Tổng số bài gửi : 546
Join date : 2009-06-08
Đến từ : Đâu chả đc

Dịch thử cái này coi Empty
PostSubject: Re: Dịch thử cái này coi   Dịch thử cái này coi AS-ALARM.iconSat Jul 04, 2009 9:20 am

đây tao dịch nhé
1.Он обнаружил, дети Тханг он ... Vai несколько плиток на Тханг его ... Сидя в машине, что они Тханг обнять ... Хотя он не видит, в остальное время года вы видите это ... он говорит, что с ним ... Он здесь не là cách nói hoa mĩ của người Nga, có thể dịch gọn sang tiếg việt là: Đỵt con mẹ thằng Trường Minh thừa cơm

2.그 는 아이가 찾았을 때 ... 를 밟아 몇 타일 그것 ... 자동차가 그들의 포옹 thang에서 놀다니 ... 그는 당신에게 그것을 볼 수 있지만 올해의 나머지는 볼 수없는 ... 그는 그와 함께했다 ... 그는 매운 đăng 디제이처럼 말도 안 ... 하지만 표시 미아 안에 디제이 ... 아이로 식 (!)가 ... 어린이 그가 보내나요 디제이 ... (어디 여기) =.=입니다
đây là tiếng lào cùng với ý nghĩa trên

3 câu này là tiếng anh mọi người dịch chay ko hiểu j đâu. Câu này có nghĩa đại khái là có 1 anh chàg đi bên đường nhìn thấy 1 thằg nhóc ăn xin. thằng nhóc ấy tên là trường mih

4.वह बच्चों को यह पाया ... i करने के लिए कुछ टाइल्स को यह ... कार है कि वे आलिंगन thằng में बैठे ... हालांकि वह तुम्हें देख वर्ष के बाकी देखना नहीं है ... वह उसके साथ ही कहा था ... वो पसंद मसालेदार đắng नहीं कह ... लेकिन dis मिया उन्हें ... बच्चों को भोजन के रूप में (!) है कि ... वह बच्चे को भेजना है यह đấy ... (वह कहाँ यहाँ नहीं) =.= है
Đây đơn jản là lyrics nhạc tiếng anh đựoc dịch sag tiếg bản quốc. Bản gốc tiếng anh của nó là "I got it from my mama"

5.彼は子供たちがthằngが見つかりま� �た...ヴァイ族には、いくつかのタイ� ��は、そ ...クルマは抱擁に座っ...彼はそれを� �、その年の残りを見ていないとして� ��る... ...彼は彼と彼のようなスパイシーな� �言わない ...ミア日が表示...子供の食事(! )は、 ...彼はそれを送る子供 ... (ここで彼はここ) =.=です
thực sự là chỉ làm rối óc chúg ta. tuy nhiên vs bộ óc sê lốc hôm và mah mối là chữ thằng kia tớ cũg đã dịch ra, ý nghĩa k khác là mấy : Địt mẹ thằng trường mih thừa cơm

6. Er fand die Kinder es ... Vai ein paar Steine auf die es ... Sitzen im Auto, dass sie umarmen ... Obwohl er nicht sehen, den Rest des Jahres sehen Sie es ... Er sagte, es mit ihm ... Er đây đang nicht sagen, wie sie scharf ... aber die DIS mia em ... Mahlzeiten wie die Kinder (!), dass ... Kind hat er senden đây ... (wo er nicht hier ist) =.=
đây là tiếng đức. Trường Mih có đáh dấu chữ DIS mia em nghĩa là đis mịa em, tuy ko dịch đc sát nghĩa nhưg chắc là cậu ta muốn chửi 1 người có tư thù vs mìh mà có thể là con gái

7..Il a trouvé les enfants il ... Vai quelques tuiles à la il ... Assis dans la voiture qu'ils hug ... Bien qu'il ne voit pas le reste de l'année, vous le voyez ... il l'a dit avec lui ... Il a pas dit đây đang comme épicée ... mais le dis mia em ... repas que les enfants (!) que ... Enfant peut-il envoyer đây ... (Si il n'est pas ici) =.=
Tiếng pháp thân yêu. Ý của bạn ấy là bạn ấy đã yêu trang lợn từ lâu nhưg ko dám bày tỏ tấm lòg của mìh. chíh vì thế anh đã chuyển sag tiếg fáp cho nó lãg mạn mà tìh tứ

8. 他 发现它的孩子升...奥钢联几瓦到塘它.. .坐在车里,他们拥抱塘...虽然他并不� ��为在今年余下的你看到它...他说,他 ...他没有透露注册đấy喜 欢辣...但病米娅时间đấy ...外出的子女( !)的...孩子,他把它 ... (如果他不在这里) =.=
đây là 1 trò lừa. có 2 chữ đấy trog cả đám hìh vuôg. đấy đấy nghĩa là chỉ sự thôg mih của mìh khi mà lừa đc các bạn. thật là dối trá k ai =

9.Ha trovato che i bambini tháng ... Vai a pochi piastrelle al thang è ... Seduti in macchina che thang abbraccio ... Sebbene egli non vedere il resto dell 'anno si vede ... ha detto che con lui ... E non dire đây đắng piace piccante ... ma la mia em đây dis ... pasti come i bambini (!) che ... Bambini egli trasmette đây ... (Se non è qui) =.=
Vâng. Đây là 1 câu chửi hận đời của Trường Minh. nhữg chữ tiếg việt chúg ta có thể thâý là "tháng", "đây" và dis. có lẽ bạn ấy đag chửi cuộc đòi đã trêu ngươi bạn ấy quah năm suốt thág, và chữ dire ( tuyệt vọg ) cho thấy tìh cảm của trường mih hiện h

em xin hết ạ

_________________
Dịch thử cái này coi 62138_1281885866410_1808000404_546433_4019674_n
Back to top Go down
View user profile
salem
Red ruby hole
Red ruby hole
salem

Tổng số bài gửi : 365
Join date : 2009-06-23

Dịch thử cái này coi Empty
PostSubject: Re: Dịch thử cái này coi   Dịch thử cái này coi AS-ALARM.iconSat Jul 04, 2009 10:52 am

Thằng nào dịch cũng ngu.Cố lên.
Thằng Đức còn đá đểu thì mày chết với tao.
Back to top Go down
View user profile
Terra
Ass Wiper
Ass Wiper
Terra

Tổng số bài gửi : 425
Join date : 2009-06-08
Đến từ : Ams

Dịch thử cái này coi Empty
PostSubject: Re: Dịch thử cái này coi   Dịch thử cái này coi AS-ALARM.iconSat Jul 04, 2009 12:32 pm

Nghe bí ẩn quá nhỉ =.=

Chẳng lẽ h mất công down Babylon về để dịch đống này của mày :|

_________________
Dịch thử cái này coi DSC00787-1
Back to top Go down
View user profile
salem
Red ruby hole
Red ruby hole
salem

Tổng số bài gửi : 365
Join date : 2009-06-23

Dịch thử cái này coi Empty
PostSubject: Re: Dịch thử cái này coi   Dịch thử cái này coi AS-ALARM.iconSat Jul 04, 2009 12:50 pm

Down đi mày.Phần thưởng giá trị lắm.
Back to top Go down
View user profile
hg_1205
Violet hole
Violet hole
hg_1205

Tổng số bài gửi : 262
Join date : 2009-06-19
Đến từ : city of evil >:)

Dịch thử cái này coi Empty
PostSubject: Re: Dịch thử cái này coi   Dịch thử cái này coi AS-ALARM.iconSat Jul 04, 2009 1:18 pm

ừm, nói phần thưởng đi anh em còn làm :39:
ko nói xong cuối cùng cho 1 cọc xu 200 thì sống sao :37:
Back to top Go down
View user profile
RaldHellscream
Blue Dragon
Blue Dragon
RaldHellscream

Tổng số bài gửi : 546
Join date : 2009-06-08
Đến từ : Đâu chả đc

Dịch thử cái này coi Empty
PostSubject: Re: Dịch thử cái này coi   Dịch thử cái này coi AS-ALARM.iconSun Jul 05, 2009 10:42 am

ơ đm Dịch thử cái này coi 771926 t jải chíh xác nthế rồi còn j nữa :| đòi hỏi j nữa

_________________
Dịch thử cái này coi 62138_1281885866410_1808000404_546433_4019674_n
Back to top Go down
View user profile
nguyenkuanh
Rìu vàng
Rìu vàng
nguyenkuanh

Tổng số bài gửi : 88
Join date : 2009-07-01
Đến từ : Sexland

Dịch thử cái này coi Empty
PostSubject: Re: Dịch thử cái này coi   Dịch thử cái này coi AS-ALARM.iconSun Jul 05, 2009 8:54 pm

Đm ông Đức ảo vkl :50:

Tớ dịch được đoạn

6.Er fand die Kinder es ... Vai ein paar
Steine auf die es ... Sitzen im Auto, dass sie umarmen ... Obwohl er
nicht sehen, den Rest des Jahres sehen Sie es ... Er sagte, es mit ihm
... Er đây đang nicht sagen, wie sie scharf ... aber die DIS mia em ...
Mahlzeiten wie die Kinder (!), dass ... Kind hat er senden đây ... (wo
er nicht hier ist) =.=

Có nghĩa là E fang chết king of goat ... Và e bị Sơn dis chết... Mơn để chế độ Auto đằng sau là đỳ men... Oh sau 1 đêm sex, họ nghỉ ngơi ở Jahres blah blah... Dis mia em... mơn sinh fag chết King of goat (!) địt...King of goat bị Sida đấy...(dis me TM thừa cơm vãi lilz :55: )
Back to top Go down
View user profile http://linhxinhxinh.com =)
hg_1205
Violet hole
Violet hole
hg_1205

Tổng số bài gửi : 262
Join date : 2009-06-19
Đến từ : city of evil >:)

Dịch thử cái này coi Empty
PostSubject: Re: Dịch thử cái này coi   Dịch thử cái này coi AS-ALARM.iconSun Jul 05, 2009 9:24 pm

chắc chắn đúng ko sẹo?
tớ nghi ngờ đằng ấy lại tìm cớ để spam lắm :40: :61:
Back to top Go down
View user profile
Sponsored content
Dịch thử cái này coi Empty
PostSubject: Re: Dịch thử cái này coi   Dịch thử cái này coi AS-ALARM.icon

Back to top Go down
 
Dịch thử cái này coi
Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
 :: Games & Đố Vui, Giải trí nói chung-
Jump to: